Ang Katotohanan ukol sa mga Paaralang Lumad

Isinulat ni Tony La Viña. Isinalin sa Tagalog ni Jayvy Gamboa Original Article (Manila Standard); Miyerkules, ika-26 ng May, ay isang mabuting araw. Sa wakas, lumabas na ang katotohanan ukol sa mga paaralang Lumad – at saan pa ito mas angkop mangyari kundi sa bulwagan ng Kongreso kung saan nagsagawa ng pagdinig ang House of Representatives …

The Truth about the Lumad Schools

“There was no need for a rescue.” Wednesday, May 26, was a good day. Finally, the truth about the lumad schools came out – and what better place for that to happen but in the hallowed halls of Congress where the House of Representatives Committee on Human Rights conducted a hearing via Zoom on the …