Ang karamdaman, isang bahagi ng pagkatao

Taunang kinikilala ng Simbahang Katolika ang World Day of the Sick upang hikayatin ang lahat na magdasal, mamahagi, at magpursigi para sa ikabubuti ng simbahan. Iniimbitahan din ang lahat na ialay ang mga personal na pagdurusa at sakit sa simbahan. Isa itong paalalang tingnan ang lahat ng may-sakit bilang si Kristo. Itinaguyod ni Pope John …

Mumunting tagumpay sa Glasgow

Isinulat ni Tony La Viña. Isinalin sa Filipino ni Jayvy Gamboa Original; Bisaya Bagamat ang Glasgow Climate Pact, sa kabuuan, ay isang pagkadismaya, mayroon din itong ilang kahangahangang bahagi. Tingnan ang mga halimbawa: Kinilala ng Pact na “the importance of ensuring the integrity of all ecosystems, including in forests, the ocean, and the cryosphere, and …

Nadismaya, ngunit hindi nabigo, sa Glasgow

Isinulat ni Tony La Viña. Isinalin sa Filipino ni Jayvy Gamboa Original; Bisaya Sa ika-26 na pagkakataon, nagtipon ang mga Party ng United Nations Framework Convention on Climate Change para sa taunang Conference of the Parties sa Glasgow, Scotland. Dapat ay noong isang taon isinagawa ang COP 26 ngunit ipinagpaliban ito buhat ng pandemya. Ngayon …