Sina Chad, Jurain, at Daday mga Pag-Asa ng Bayan!

Hayaan ninyong itanim namin ang inyong mga kwento, isulat ang mga ito, at ipasa sa mga susunod na henerasyon ng kabataang Pilipino. Hayaan ninyong itanim namin kayo upang magbunga ng napakarami pang kabataang kasing tatapang at gagaling ninyo, Chad at Jurain. Noong ika-24 ng Pebrero, ilang linggo lang ang nakakalipas, nabalitaan ng buong bansa ang …