Pagtarong sa mga inhustisya batok sa mga eskwelahan sa mga Lumad

Isinulat ni Tony La Viña at Vanessa Vergara. Isinalin sa Bisaya ni Dinah Faye Balleco Original Article (Rappler);  Ang ika-15 sa Pebrero usa lamang sa mga tinuyoan nga mga atake batok sa mga eskwelahan sa mga Lumad, nga adunay makakabalaka nga pagdaghan sa mga niaging upat ka tuig. Kini nagahimo ug mga kalapasan sa human rights …

‘Lumad’ Schools and the Right to Education

Co-written with Meggie Nolasco Last May 26, the committee on human rights of the House of Representatives conducted a hearing on the Feb. 15 raid of the “bakwit” school in Cebu. Under the able leadership of Rep. Jesus “Bong” Suntay, the public finally understood what the “lumad” community and bakwit schools are all about. At …