Mga gagmayng kadaugan sa Glasgow

Isinulat ni Tony La Viña. Isinalin sa Bisaya ni Dinah Faye Balleco Original; Tagalog Aduna may mga kapakyasan ang Glasgow Climate Pact, aduna ni mga maayo nga bahin nga maayo. Ang mga halimbawa mao ang musunod: Ang Pact nag-ila sa kamahinungdanon o sa “the importance of ensuring the integrity of all ecosystems, including in forests, …

Mumunting tagumpay sa Glasgow

Isinulat ni Tony La Viña. Isinalin sa Filipino ni Jayvy Gamboa Original; Bisaya Bagamat ang Glasgow Climate Pact, sa kabuuan, ay isang pagkadismaya, mayroon din itong ilang kahangahangang bahagi. Tingnan ang mga halimbawa: Kinilala ng Pact na “the importance of ensuring the integrity of all ecosystems, including in forests, the ocean, and the cryosphere, and …

Small victories in Glasgow

Tagalog; Bisaya “It may have been a disappointment, but we have not yet been defeated.” While the Glasgow Climate Pact was, on the whole, a letdown, it does have some redeeming features. Below are some examples: The Pact recognized “the importance of ensuring the integrity of all ecosystems, including in forests, the ocean, and the …

Nasagmuyo, apan wala napildi, sa Glasgow

Isinulat ni Tony La Viña. Isinalin sa Bisaya ni Dinah Faye Balleco Original; Tagalog Sa ika-26 na panahon, ang mga Parties sa United Nations Framework Convention on Climate Change nagtigom ug nagtapos sa tinuig na Conference of the Parties sa Glasgow, Scotland. Ang ilado ang COP26, nahitabo unta sa niagi nga tuig apan wala nadayon …

Nadismaya, ngunit hindi nabigo, sa Glasgow

Isinulat ni Tony La Viña. Isinalin sa Filipino ni Jayvy Gamboa Original; Bisaya Sa ika-26 na pagkakataon, nagtipon ang mga Party ng United Nations Framework Convention on Climate Change para sa taunang Conference of the Parties sa Glasgow, Scotland. Dapat ay noong isang taon isinagawa ang COP 26 ngunit ipinagpaliban ito buhat ng pandemya. Ngayon …

Disappointed, not defeated, over Glasgow

Tagalog; Bisaya “At least the theme of just transition has now entered the mainstream.” For the 26th time, the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change convened and concluded its annual Conference of the Parties in Glasgow, Scotland. COP 26, as popularly known, was supposed to be held last year but was …