Break the pattern of enforced disappearances

TONY LA VIÑA, BERNARDINE DE BELEN ‘Surface Dexter and Bazoo. Surface all the desaparecidos!’ Cases of enforced disappearances in the Philippines are not at all new. In fact, we have been dealing with the same experience, the same tale for decades now. The term “desaparecidos” is Spanish for “disappeared.” It was eventually used in Latin …

Pananampalataya bilang pasya at ugnayan

Mahalaga sa ating buhay bilang mga Kristiyano ang personal na ugnayan natin kay Hesus at ang pag-aninaw ng ating misyon. Mahalaga ang dalawang ito para masigurado na sinusundan natin ang plano ng Diyos para sa atin at para matupad natin ang layunin natin bilang mga saksi ng Ebanghelyo. Palaging idinidiin ng Katolisismo ang relasyon kay …

Ang karamdaman, isang bahagi ng pagkatao

Taunang kinikilala ng Simbahang Katolika ang World Day of the Sick upang hikayatin ang lahat na magdasal, mamahagi, at magpursigi para sa ikabubuti ng simbahan. Iniimbitahan din ang lahat na ialay ang mga personal na pagdurusa at sakit sa simbahan. Isa itong paalalang tingnan ang lahat ng may-sakit bilang si Kristo. Itinaguyod ni Pope John …

Kung paano mapagagaling ang ating pagkabulag

Sa Ebanghelyo, para sa ika-apat na Linggo ng Kuwaresma, nakilala ni Hesus ang isang bulag. Itinanong ng mga disipulo kung mga kasalanan niya o ng kanyang mga magulang ang dahilan ng kanyang pagkabulag. Ngunit tinanggihan ni Hesus ang ideya na ito. Para pagalingin ang bulag, nilagyan Niya ng putik ang mga mata nito at saka …

[OPINION] An epic sustainability battle in Sibuyan Island

TONY LA VIÑA, BERNARDINE DE BELEN ‘Sibuyan residents also exhibit how deep people’s concern for their environment can go’ Sibuyan Island, located in Romblon Province, is deemed the Galapagos of Asia. It is a hotspot of biodiversity and home to various endemic species such as the Philippine Hanging Parrot, the Philippine Pygmy-woodpecker, and the Orange-bellied …