Hindi Masasayang ang Boto mo! Sigurado tayo kay Leni – Kiko!

Piliin na natin ang kandidatong walang bahid ang track record at walang disqualifaction case laban sa kanya. Hindi masasayang ang boto mo. Hindi masasayang ang pagtaya mo. Ilang araw na lamang ay eleksyon na. Kabi-kabila ang mga rally at mga sortie sa iba’t ibang dako ng Pilipinas. Patuloy ang pangungumbinsi at panliligaw ng mga kandidato …